Netpython - Salem

Het patroon op mijn lichaam bestaat uit lijnen die doen denken aan een net!

over netvormige python

Wetenschappelijke naam :

Malayopython reticulatus

Nederlandse naam :

netpython

Verspreidingsgebied :

Zuidoost-Azië: Thailand, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen

Maximale lengte :

4 tot 9 meter

Gewicht :

70 tot 120 kilo

Beschermingsstatus :

NT

Voortplanting :

afhankelijk van haar leeftijd zet het vrouwtje maximaal 100 eieren af die ze vervolgens “uitbroedt” door zich eromheen te kronkelen gedurende 55 tot 80 dagen.

Voedsel :

muizen, ratten, konijnen en schapen en wilde zwijnen die tot een kwart van zijn lengte groot zijn

Kenmerken :

de netpython is een nacht- en landdier dat in het tropisch regenwoud leeft. Hij is een uitstekende zwemmer en een goede klimmer, maar vrij lethargisch: hij brengt bijna zijn hele leven roerloos liggend door, loerend op prooien die hij doodt door wurging. De netpython wordt soms aangetroffen in de nabijheid van woningen!

Verblijf in het Tropisch Reservaat :

het eiland Île aux Pythons

Deel dit artikel !