Wettelijke vermeldingen

1. VOORSTELLING VAN DE SITE

Krachtens het artikel 6 van de wet n° 2004-575 van 21 juin 2004 over het vertrouwen in de digitale economie,wordt aan de gebruikers van de site https://www.lafermeauxcrocodiles.com/ de identiteit van de verschillende betrokkenen bij de verwezenlijking en opvolging gemeld :Eigenaar : La Serre au Croco – SAS 383 326 220 00027 – 395 allée de Beauplan 26700 Pierrelatte

Ontwerp en hosting van de site : SHARING
www.sharing.agency
Email : hello@sharing.agency
Hoofdzetel : 23 rue d’Anjou – 75008 Paris
Handelsregister nrParijs 829 420 967

Publikatieverantwoordelijke : Ophélie Souvignet – info@lafermeauxcrocodiles.com

De verantwoordelijke voor de publikaties is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Auteursrechten van foto’s en videos : La Ferme aux Crocodiles, Nicolas Tuveri, André Servan, Myriam Servan, Michel Gunther, Oarawa, Sébastien Dufour, Eric Maucuit, 2013 Photography by K – www.image-k.com, P.Crochet, B. Masseron, Carolos Javier Navarro Serment / CONABIO, Mickael Anisset, Anna Kucherova/123RF, Abxyz, Michael Lane, Robert King, Vladimir Liver, Bruno Aubert, Fotolia, Shutterstock.

2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

Het gebruik van de site https://www.lafermeauxcrocodiles.com/ impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen te allen tijde aangepast of vervolledigd worden. Om die reden worden de gebruikers van de site https://www.lafermeauxcrocodiles.com/ uitgenodigd ze regelmatig te raadplegen.

De site is doorgaans steeds toegankelijk. De Serre au Croco kan echter een onderbreking voor technisch onderhoud en herzieningbeslissen en zal verzoeken de gebruikers op voorhand datum en uur van de interventie melden.

De site https://www.lafermeauxcrocodiles.com/ wordt regelmatig geactualiseerd door OphélieSouvignet. De juridische kennisgevingen kunnen te allen tijde aangepast worden:ze worden niettemin de gebruiker opgelegd die wordt uitgenodigd er regelmatig kennis van te nemen.