Nile crocodile – Schwarzie

Ik ben de mooiste en de sterkste!

About Nile crocodile – Schwarzie

Scientific name :

Crocodylus niloticus

Common name :

nijlkrokodil

Native to :

ten zuiden van de Sahara tot Zuid-Afrika en rond Madagaskar

Maximum size :

6 meter

Weight :

tot 1 000 kilo

Diet :

carnivoor (zoogdieren, vogels ...)

Characteristics :

de nijlkrokodil wacht in het water tot een prooi binnen bereik komt, waarna hij zich met zijn staart voortstuwt om de prooi te grijpen en onder water te houden tot deze verdrinkt. Deze krokodil staat bekend als een menseneter, maar kan maandenlang vasten in geval van voedselschaarste, vooral als het koud is.

Location in the Tropical Reserve :

Verblijf in het Tropisch Reservaat: het grootste bassin van de serre, rond de eilanden Île aux crocos 1 en Île aux crocos 2

Reproduction :

Voortplanting: het vrouwtje zet één keer per jaar 10 tot 60 eieren af in een nest dat ze in het zand heeft gegraven en dat ze 90 dagen lang beschermt. Zodra ze uit het ei komen, kunnen de kleine krokodillen al zelfstandig eten en zwemmen! De moederkrokodil blijft haar jongen gedurende een paar maanden beschermen ...

IUCN-status

Verspreidingsgebied

Répartition géographique

Conservation status

Share this article !