Goerami - Gogo

Ik heb een ademhalingsorgaan dat lijkt op jullie longen en waarmee ik lucht kan inademen aan de oppervlakte als dat nodig is!

over Goerami - Gogo

Wetenschappelijke naam :

Osphronemus goramy

Nederlandse naa :

goerami

Verspreidingsgebied :

Maleisië, Indonesië, Sumatra, Java ... De goerami is ook uitgezet voor de teelt in het stroomgebied van de Mekong-rivier.

Maximale lengte :

70 centimeter

Gewicht :

10 kilo

Beschermingsstatus :

LC

Voortplanting :

de goerami leeft in paarverband of in groepjes van drie. De mannetjes onderscheiden zich van de vrouwtjes door hun langere buikvinnen (lange voelsprieten). De vrouwtjes hebben over het algemeen ook rondere vinnen, maar meestal is het verschil heel subtiel en heb je beide exemplaren naast elkaar nodig om het onderscheid te kunnen maken! Net als de andere vissen uit de familie van de baarsachtige zoetwatervissen bouwt de goerami een schuimnest waarin het mannetje de bevruchte eitjes van het vrouwtje legt . De eitjes komen na 48 uur uit zonder verdere hulp van de ouders.

Voedsel :

omnivoor: wormen, insecten, schaaldieren, vissen, planten

Kenmerken :

deze vis is vrij kalm van aard, hoewel hij agressief kan zijn tegen veel kleinere vissen. Als ze zich niet snel genoeg uit de voeten maken, worden ze opgegeten!

Verblijf in het Tropisch Reservaat :

het bassin van de netpython

Deel dit artikel !