Eierspel

DATUMS

UUR

14h00

PLAATS

Wie heeft dat ei gelegd? Zoek uit welk ei bij welk dier hoort. Je kunt het juiste antwoord vinden dankzij de aanwijzingen van de verzorger.